ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Кошницата е празна

Бази данни

Макроси и SQL код за MS Access

Макроси и SQL код за MS Access

ISBN 978-954-2919-10-0


Цена за сваляне 30 лв

Още...

Курс по MS Access за напреднали потребители, който включва използване на макроси, VBA и SQL код. Състои се от 18 урока, всеки от които е базиран върху реален проблем от практиката.

 1. Релации между таблиците
 2. Първи заявки на SQL
 3. SQL заявки за сортиране, групиране и изчисляемо поле
 4. SQL заявки с две таблици и INNER JOIN
 5. SQL заявки с две таблици Left JOIN, RIGHT JOIN
 6. Преговор и упражнения върху уроци от 1 до 5
 7. Създаване и изтриване на таблици
 8. Промяна на стойността на поле
 9. Заявки за добавяне и изтриване на записи
 10. Създаване на самостоятелно приложение с използване на макроси
 11. DOMAIN AGGREGATE FUNCTION
 12. Конвертиране на макроси към VBA, DoCmd, RunSQL
 13. Recordset
 14. Склад със среднопретеглена цена
 15. Преизчисляване на среднопретеглена цена
 16. Оценка на стойностите по доставна цена, FIFO, LIFO. Изписване по партида
 17. Двустранно счетоводство
 18. Едновременна работа с няколко бази
MS Access 2007 за начинаещи

MS Access 2007 за начинаещи

ISBN 978-954-92271-3-0


Цена за сваляне 25 лв

Още...

В главната папка на този диск са уроците. Те предствляват филмчета във формат wmv и могат да се гледат с Windows Media Player или друг плейер, който поддържа този формат. Разполагате и с файловете с данни в папката accdb.

 1. Елементи на екрана
 2. Създаване на таблица
 3. Таблица по шаблон
 4. Свойства на полетата - първичен ключ,изискване за въвеждане, правила за валидност
 5. Избор на стойности в полето от падащ списък
 6. Импорт и експорт на данни
 7. Линк на таблица
 8. Видимо заглавие на колона Caption. Форматиране на клетките на таблицата
 9. Филтриране и сортиране на данните в таблицата. Total
 10. Записване на филтъра като заявка. Save As през офис бутона. Добавяне на бутон Save As
 11. Създаване на заявка от типа Select със съветник и директно в Design
 12. Заявка с изчисляемо поле
 13. Заявки от типа Total
 14. Заявка с top или за първите стойности
 15. Заявка с изравняване на полетата.
 16. Параметрични заявки
 17. Дублирани и уникални стойности на полето. Създаване на таблица с уникалните стойности
 18. Разрешаване на стартирането на заявки от типа action. Relationships - визуализиране
 19. Релационна връзка едно към много - типове свързване. Предимства при използване на релационни връзки
 20. Enforce Referential Inegrity - дефиниране и ефекти
 21. Cascade Update. Cascade Delete
 22. Справка за сметка с кореспондиращи сметки
 23. Оборотна ведомост
 24. Заявки Crosstab
 25. Намиране на дублирани и укникални записи
 26. Заявка от типа update
 27. Заявки append и delete
 28. Обобщени правила за писане на критерии
 29. Започваме приложение за фактуриране
 30. Форми - въведение
 31. Видове форми
 32. Окончателно оформление на релационните връзки на таблиците в базата
 33. Създаване на форми от таблици и заявки
 34. Добавяне на изчсиляема контрола за общата сума на фактурата
 35. Изнасяне на контрола, показваща общата стойност на фактурата върху формата
 36. Създаване на прост отчет
 37. Създаване на отчети направо в Design и Layout View
 38. Групиране на данни в отчетите
 39. Работа с подобекти в отчетите
 40. Добавяне на подотчет
 41. Отчет за фактура, създаден върху една заявка
 42. Бутон върху формата за отпечатване на фактурата
 43. Съгласуване на контроли
 44. Полета от типа прикрепен файл и описание с редактиран текст
 45. Избор на няколко възможни стойности в едно поле
Видео курс по MS Access

Видео курс по MS Access

ISBN 978-954-2919-02-5


Цена за сваляне 10 лв

Още...

Голяма част от потребителите в България, включително и работещите в държавната администрация, разполагат със стари версии на MS Office. Това е видео курс за начинаещи потребители на MS Access, създаден през 2011 година, но с интерфейса преди MS Office 2007. Курсът ще бъде подходящ за всички, които разполагат с версии 2000, 2002 или 2003. Може да ползва всички, които имат нужда от бази данни в своя бизнес и за които възможностите на MS Excel не са достатъчни. Показани са основни похвати при работа с програмата. Отделено е специално внимание на обработка на съществуващи вече данни. Демонстрира се и създаването на завършено приложение за фактуриране.

Съдържание на курса:

 • Урок 1 Въведение
 • Урок 2 Съветник за таблици, импорт на данни
 • Урок 3 Линк на таблици, важни свойства на полетата
 • Урок 4 Филтри за таблица, заявки за филтриране и от типа Crosstab
 • Урок 5 Заявки с групиране, за дублирани и уникални записи
 • Урок 6 Изравняване на полета
 • Урок 7 Празните полета са NULL
 • Урок 8 Make Table и Update Query
 • Урок 9 Append и Delete Query
 • Урок 10 Релация едно към много
 • Урок 11 Още релации
 • Урок 12 Форми
 • Урок 13 Подформи
 • Урок 14 Изчисляемо поле за обща сума
 • Урок 15 Отчети
 • Урок 16 Разпечатване на фактура
 • Урок 17 Бутон за печат върху формата
 • Урок 18 Базата, като самостоятелно приложение, Switchboard

За да ползвате курса е необходимо да имате компютър със звукова система, Windows, MS Access 2000, и браузер, поддържащ Flash.